Strax utanför Örnsköldsvik så hittar man Gene Fornby. Under åren 1977 till 1988 så frilades ett stort område där man hittat en bosättning från järnåldern. Det var en välbevarad fyndplats man gjorde med ungefär 14 lämningar av hus och även ett gravfält därtill. 1991 så påbörjades arbetet med att rekonstruera den gård som funnits där under järnåldern.

Det allra första som byggdes upp på Genesmon var Långhuset som enligt alla var det allra viktigaste huset på en boplats. I ett långhus kunde alla bo och befinna sig, både människor och djur. Huset mäter 40 meter långt och är 9 meter brett och tidigare verksamheter vid Gene Fornby fram till 2009 så har man kunnat boka långhuset för olika aktiviteter som exempelvis julbord för företag och större sällskap.

Sedan 2013 så är det Örnsköldsviks Museum och konsthall som bedriver det som ett friluftsmuseum. Under sommaren så kan man boka visningar om man inte önskar att knalla runt på området på egen hand. Det är många skolor som väljer att besöka Gene Fornby i sin skolverksamhet. För allmänheten så finns det skyltar uppsatta på området om de olika byggnaderna och vad som har hänt under järnåldern.

Hitta hit

Enklast så åker man mot Domsjö och svänger vänster när man åkt förbi trafikljusen i Sund. Åk upp på Genesåsvägen tills en skylt på höger sida visar Genesmon. Annars så klicka på Google Maps länken här nedanför.

https://goo.gl/maps/pPinjAWjy9s