23B Studio23B Studio är ett konsultföretag inriktad mot konceptualisering, visualisering och utbildning. Vi levererar IT-lösningar för tjänster, produkter och bearbetning av data. Vi tar fram skräddarsydda utbildningar för utbildning i lokal eller över Internet.

Har ni ett utvecklingsprojekt eller idé som känns svår att få en klar bild av? Vi hjälper er att utveckla och att ta fram en så tydlig bild som möjligt av er produkt eller tjänst. Fortsättningsvis används konceptualiserings underlaget för att till exempel beskriva funktioner, flöden och vilken känsla tjänsten eller produkten skall ge. Prototyper eller funktionsmodeller tas fram för att testas innan tjänsten eller produkten börjas produceras eller implementeras.

Besök företagets webbplats